Led-lyskilder i butikklokale.
MODERNE BELYSNING: Nedhengte takarmaturer med LED-lyskilder hos Body Shop

Fordeler ved bruk av LED-lys

Oppnå store fordeler ved å gå over til LED-lys. La 2017 bli året du skifter til LED for å spare både penger og miljøet.

Fiks det i dag!

La oss i Olav Thon Gruppen hjelpe deg med å gå over til LED-belysning. Ta kontakt med vår energi- og miljøekspert Ole-Martin Moe.

Ole-Martin Moe, Olav Thon Gruppen

Ole-Martin Moe
Leder avdeling energi og tekniske anlegg
ole.martin.moe@olavthon.no
926 97 670 

Olav Thon Gruppen ønsker å redusere fellesutgiftene for sine leietakere i løpet av 2017. Dette vil skje gjennom et samarbeide mellom gårdeier og leietaker, godt hjulpet av pengestøtte fra Enova.

– Stikkordet er belysning. Butikkenes største utgiftspost er nemlig energi, og en stor del av energiforbruket er knyttet til lys og kjøling, sier Ole-Martin Moe, leder av Energi- og miljøavdelingen i Olav Thon Gruppen.

Gammel belysning er energikrevende og avgir mye varme. For å unngå for høy innetemperatur benyttes kjøling. – Man betaler med andre ord ikke bare for uønsket oppvarming, men også for nedkjøling av lokalet, legger han til. Moderne belysning bruker vesentlig mindre energi, og dermed reduseres også kjølebehovet.

Ikke kast bort penger på unødvendigheter

De fleste nye butikklokaler bygges nå utelukkende med LED-belysning. De bruker dermed ikke penger på tilleggskjøling. LED er moderne og trygt, men også svært miljøvennlig. For butikker med gammel belysning er det svært lønnsomt å skifte til moderne belysning. For noen leietakere vil det være mulig å spare opp til 80% energi.

– Å skifte til LED-lys er en investering som betales ned på få år, i følge Ole-Martin Moe.

LED-belysning varer vesentlig lenger enn gammel belysning, og dermed sparer du også på vedlikehold. Olav Thon Gruppen samarbeider med ledende lysleverandører og kan tilby løsninger med fullfinansiering og garantier.

LED-lyslister hos Body Shop // LED-spotter på skinner hos Body Shop // Nedhengte takarmaturer med LED-lyskilder

HER KAN DU SØKE OM STØTTE TIL ENERGI- OG KLIMATILTAK HOS ENOVA.

– Vi besluttet allerede i 2012 å skifte ut vår belysning til LED. Resultatet overgikk alle våre forventninger. Ikke bare sparer vi mye strøm, vi har ikke belastet vedlikeholdsbudsjettet med en krone siden da. De ansatte trives og omsetningen gikk opp. Til og med svinnet har gått kraftig ned ettersom vi nå klarer å holde riktig temperatur for våre produkter, forklarer Hans Edvard Helle, etableringsansvarlig Body Shop.

– Det er usikkert hvor lenge det gis økonomisk støtte for utskifting til LED, derfor anbefaler Olav Thon Gruppen alle sine leietakere å fornye sin belysning nå, fortsetter Ole-Martin Moe, leder av Energi- og miljøavdelingen i Olav Thon Gruppen.

Dette får du om du går over til LED-belysning:

  1. Reduserte energi- og felleskostnader.
  2. Enklere vedlikehold betyr reduserte driftskostnader.
  3. Bedre inneklima for både ansatte og kunder.
  4. Økt omsetning grunnet bedre lyssetting.
  5. Redusert brannfare.
  6. 100% miljøvennlig belysning.