Strømmen Verksted, fasadebilde av salgstrinn 1 | Thon Eiendom

Byggene reiser seg på Strømmen Verksted

Det krever mye planlegging når et boligprosjekt skal utformes og et stort team fra Hille Melbye Arkitekter har samarbeidet om prosjektet. Her forteller de om tankene bak Strømmen Verksted.

Visste du at...

Strømmen Verksted ligger meget sentralt i hyggelige omgivelser på Strømmen i Skedsmo kommune. Tomten grenser til turstier og parkområde mot øst, og Sagelva renner like nedenfor.

På Strømmen Verksted blir det en miks av leiligheter, næring, kontor, storsenter og badeland. Hvordan skaper dere et godt samspill mellom disse?

Det viktigste bidraget er at vi har lagt opp til gode utvendige og innvendige ganglinjer som binder Strømmen Verksted sammen med sine omgivelser. Det skal sikre god tilgjengelighet og enkel kommunikasjon. Videre har det vært et mål å løse alle funksjonene innenfor rammen av et større, sammenhengende bygningskompleks, slik at man får direkte kontakt og samspill mellom de ulike funksjonene. Siktlinjer og åpenhet er viktige virkemidler for å integrere eksempelvis badelandet med omgivelsene og øvrige tilbud/formål.

Hvordan har dere tenkt når det kommer til de sosiale sonene?

Prosjektet vil tilføre Strømmen et betydelig antall varierte møtesteder med høy kvalitet. Det blir to større torgdannelser, hvorav det sentrale torget har potensiale til å bli selve møteplassen på Strømmen, med et rikt utvalg av utadrettet virksomhet, lett tilgang til badeland og øvrige tilbud, solrikt utemiljø med servering og et viktig kulturminne. Trappen over innkjøringen kan bli et amfi som kan benyttes ved tilstelninger på torget. Langs elven blir det tursti med flere mindre møteplasser og steder med innslag av kunst, lek og kulturhistorisk informasjon. Broene over Sagelva sikrer at man får god sirkulasjon på tvers av Sagelva, mellom sentrum i øst og Storsenteret til den nye sentrumsdannelsen.

Hvordan har dere lagt til rette for private soner for beboerne?

Alle boliger får sine egne private utearealer på balkong eller terrasse. Boliger i første etasje får eget uteareal på terreng/tak. I tillegg blir det gode, felles utearealer som er skjermet mot støy og med gode solforhold. Det er også lagt vekt på god tilknytning til friområdet langs Sagelva, som blir et godt tilskudd av grøntareal for beboerne.

GRØNN GLEDE

Uteområdene på Strømmen Verksted skal invitere til lek, rekreasjon og trivsel. Landskapsarkitekt Julie Aas Rye forteller litt om de grønne planene.

Hvilke overordnede tanker ligger bak planleggingen av landskapet på Strømmen Verksted?

Det første byggetrinnet består av tre boligblokker, men landskapet er planlagt med tanke på fremtidige byggetrinn og park. Vi har også tatt med Sagelva og turstien når vi har planlagt landskapet. Målet har vært å skape en god terrengtilpasning på begge sider og skape visuelle overganger. Det skal ikke bare være estetisk, men også funksjonelt, slik at friområdene blir tilgjengelige fra gårdsrommene.

Hva er tankene rundt turveien langs Sagelva og utsiktsplattformen?

Turveien er planlagt slik at den knytter seg på et allerede eksisterende turveinett og på denne måten binder hele Strømmen Verksted sammen med tilliggende områder. Det blir enkel adkomst til turstien fra gårdsrommet. Langs stien blir det både aktivitetsplasser og oppholdsplasser. Utsiktsplattformen blir en slik oppholdsplass, hvor du kommer nærmere Sagelva og kan se ned på den. Turveien er tenkt belyst på kveldstid.

Uteområdene skal romme mange behov som lek og rekreasjon. Hvordan er det lagt til rette for dette?

Vi ønsker å legge til rette for en mangfoldig bruk på tvers av aldersgrupper, dette skal være et sted hvor folk kan være sammen. Det blir soner for lek og aktivitet, samt roligere soner for opphold og rekreasjon. På sikt vil det komme et område kalt fellesparken, som skal fungere som et rekreasjonsområde for hele befolkningen i området. Her vil det være både oppholds-, aktivitets- og lekeplasser.

 Les mer om boligprosjektet Strømmen Verksted

 

Følg utviklingen på byggeplassen:

Byggekamera

Kun én leilighet igjen Strømmen Verksted

Her vil du bo midt i Strømmen med kort vei til det meste!

Salgstrinn 2 er snart utsolgt, så her lønner det seg å være rask slik at du sikrer deg din drømmeleilighet. 

Les mer om Strømmen verksted