Thon-Eiendom-generelt-bilde

Smart å vite ved kjøp av nybygg

Her får du svar på ting du kanskje lurer på når du skal kjøpe en leilighet i et boligprosjekt som er nybygg.

Nyttige begreper:

 • Bruttoareal – (BTA) Arealet av hele boligen, målt fra ytterveggenes yttersider.
 • Bruksareal – (BRA) Bruttoareal minus arealet til ytterveggene.
 • P-ROM – Stue, bad, kjøkken, soverom og andre rom man primært oppholder seg i. Rom som leder fra et rom til et annet, som trapp og gang, regnes med.

Hvert nye boligprosjekt har flere trinn i oppstarten det kan være greit å merke seg, for deg som vurderer å kjøpe nybygg:

 • Prosjektet får sin egen nettside på thoneiendom.no
 • Visningstider for prosjektet settes opp på nettsiden
 • Salget starter og boligene legges ut sammen med bl.a. boligvelger, prospekt og prisliste

Alle boligprosjekter har forhåndsvisninger før salgsstart. Møt opp på disse for å sørge for at du har fått all nødvendig informasjon før salgsstarten.

Dette bør du ha klart:

Når du skal kjøpe ny leilighet i et av våre boligprosjekter ringer vi alltid banken for å få en bekreftelse på at finansiering av kjøpet er i orden. Snakk derfor med banken din i god tid i forkant slik at dere kan legge en god plan. Har du en bolig du skal selge i forbindelse med kjøpet så er det lurt å planlegge tidlig. Vi holder dere derfor løpende orientert om fremdriften i prosjektet, og varsler dere ca. 6 måneder før leiligheten står klar.

Kjøper du nybygg hos Thon Eiendom må du kun betale 5% av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse. Resterende kjøpesum + omkostninger innbetales først ved overtakelse.

Kom på visning eller kontakt oss per e-post eller mobil. Hvert boligprosjekt har et salgsteam som kan fortelle deg alt du ønsker å vite om prosjektet og salgsprosessen.

Nyttige ord og utrykk:

 • Salgsstart:
  Salgsstart er dagen hvor vi åpner for salg. Som oftest holder vi noen visninger i forkant av salgsstarten, slik at du kan gjøre deg kjent og forberede deg godt.

 • Kjøpetilbud:
  Dette er et dokument hvor du som kjøper fyller inn informasjon om hvilken leilighet du ønsker å kjøpe, kontaktinfo til bank/finansieringsinstitusjon og personalia. Kjøpetilbudet er juridisk bindende når det er signert og kommet til vår kunnskap. Er alt i orden med finansiering o.l. vil man få en skriftlig aksept fra oss om at kjøpet er godkjent og du inviteres til et møte for signering av komplett kjøpekontrakt.

 • Prospekt og prosjektbeskrivelse:
  Prospekt/salgsoppgave utarbeides for hvert enkelt prosjekt, og inneholder illustrasjoner av området og bygg, plantegninger og litt om tankene bak prosjektet. Prosjektbeskrivelse er et vedlegg til prospektet som inneholder alt av nødvendig informasjon du som kjøper skal måtte ha for å treffe en avgjørelse. Her ligger bl.a. hvilke betingelser vi selger på, hva som blir levert av materialer i bygget og leilighetene, samt fasadetegninger og reguleringsplaner.

 • Tilvalg:
  Dette er rett og slett din mulighet til å endre på utseende til leiligheten. Typiske tilvalgsmuligheter være å flytte lettvegger, velge andre gulv og fliser, kjøkkenfronter,  oppgradere hvitevarer og å legge inn flere el-punkt i veggene. Husk at mulighetene du har til å gjøre endringer blir færre og færre jo nærmere ferdigstillelse prosjektet er.

 • Forskudd:
  Vi opererer med et forskudd fra normalt 5-10% av kjøpesummen. Dette er et forskudd som betales inn innen to uker etter kontraktsmøte, og du vil få et garantibevis fra oss på beløpet som betales inn. (buofl. §47).

Visningssenter:

Salget av et prosjekt starter gjerne flere år før leilighetene er klare for innflytting, og ofte før vi har startet å bygge. Vi holder derfor visning i egne visningslokaler plassert på tomten til de forskjellige prosjektene.

Vi vil alltid holde visninger på eller i nærheten av tomten vi bygger på. I våre visningssentre vil du kunne se nærmere på og få forklart hvordan byggene vil ligge på tomten, hvilke himmelretninger de forskjellige leilighetene vender mot og du vil alltid få utlevert prospekt. Du vil også kunne se illustrasjoner av eksteriør og interiør, samt utenomhusplan. Visningssentrene innreder vi med valgt gulv for boligprosjektet, fargevalg på vegger, baderom og kjøkkeninnredning.

I tillegg har de fleste av våre visningssentre store, fysiske modeller av boligprosjektet som gjør det enkelt å orientere seg og som gir et godt inntrykk av hvordan ting blir. Ta deg derfor god tid på visning og spør vårt salgsteam om det er noe du lurer på. 

Thon Eiendom – Vi følger deg hele veien hjem

Vi vet at det er en stor investering å kjøpe bolig. Vi er derfor med i hele boligreisen fra planlegging av store boligprosjekt til du står med nøkkelen i hånda.

Thon Eiendom har lang erfaring som eiendomsutvikler og selger av egne boligprosjekter. Vi samarbeider tett med arkitekt og entreprenør for å oppnå det beste resultatet og sikre trygge byggtekniske valg med kvalitet og god standard.

Håper vi sees på visning!