AMFI Moa utvider og blir et av Norges største kjøpesentre

Utbyggingsprosjektet kalles «Moa 2020» og foregår i fem byggetrinn. I november 2018 åpnet den nye delen av AMFI Moa Syd og det er nå gangbro over til Moa Øst som binder alle deler av byggeprosjektet.

AMFI Moa er en viktig handelsdestinasjon og trafikknutepunkt i Ålesund, med en økende etterspørsel etter lokaler. Vi har siden 2012 jobbet med prosjektet «Moa 2020», en kontinuerlig prosess som planlegger AMFI Moa slik det skal fremstå i 2020. Det vil bli over 200 leietakere med forventet omsetning på over 3,5 milliarder, og dermed kanskje Norges største kjøpesenter.

Senteret har bestått av tre bygningsdeler; Moa Nord, Moa Syd og Moa Øst, hvor Moa Syd og Moa Nord var bygget sammen med en bro. Utbyggingsprosjektet som går over fem deler binder alle de tre delene tettere sammen.

Del 1 - Første byggetrinn

Første byggetrinn ble gjennomført i 2012/13 og innebar en utvidelse av Moa Nord på 5 535 kvm fordelt på to etasjer.

Del 2 - Brofestebygget

Andre byggetrinn er Moa Øst med «Brofestebygget». Dette byggeprosjektet startet i 2014 og sto ferdig i august 2015. Bygget er på nesten 3 000 kvm over fire plan, og herfra vil broen springe ut og knytte østsiden sammen med Moa Syd.

Del 3 - Tilbygg og fornyelse

Tredje byggetrinn besto av et tilbygg på Moa Øst og generell fornyelse av den delen av senteret, noe som vil gi ytterligere 2 200 kvm samt høyere utnyttelsesgrad av dagens arealer. Dette arbeidet startet i mai 2015 og ble ferdigstilt våren 2016.

Del 4 - Handel, servering, kino og kontorlokaler

Fjerde byggetrinn startet med rivning av bygningsmasse og utvidelse av Moa Syd. Her kom det et nytt bygg på over fem etasjer: tradisjonelt kjøpesenter med fellesarealer og butikker, og stor vekt på spisesteder. I 3. etasje bygges ODEON kino .

I 4. og 5. etasje vil det være 5 400 kvm med kontorlokaler. Totalt areal for det nye bygget er 36 000 kvm og det sto ferdig i november 2018.

Del 5 - Broen som binder hele Amfi Moa

Femte byggetrinn er selve broen som er planlagt 60 meter lang og 10 meter bred. Monteringen startet i slutten av juni 2018, og binder hele AMFI Moa sammen til en enhet. Dette vil styrke Moa som handelsområde, minske bilbruken mellom sentrene og gjøre Moa til den sterkeste handelsdestinasjonen i Midt- Norge, med et totalareal på ca. 122 000 kvm.

ODEON kino er en del av Amfi Moa.
1 / 11
Moderne interiør og et stort utvalg nye butikker.
2 / 11
Femte byggetrinn er selve broen som er planlagt 60 meter lang og binder hele AMFI Moa sammen til en enhet. .
3 / 11
ODEN kino har seks kinosaler i bygget.
4 / 11
Utvidelsen og broen vil styrke Moa som handelsområde, minske bilbruken mellom sentrene og gjøre Moa til den sterkeste handelsdestinasjonen i Midt- Norge, med et totalareal på ca. 122 000 kvm.
5 / 11
Noen av senterets nye konsepter er Rituals, O’Learys, Jordbærpikene, Sabrura Sushi, Bolia, Norrøna, Oliviers & Co, Home & Cottage, Espresso House og mer.
6 / 11
Det vil bli over 200 leietakere med forventet omsetning på over 3,5 milliarder.
7 / 11
På Moa Syd er 4. og 5. etasje avsatt til kontorarealer.
8 / 11
Kontorlokalene på Amfi Moa Areal er fra 80 kvm - 4.500 kvm.
9 / 11
Kontorlokaler med felles kjøkkenareal.
10 / 11
Fasade Amfi Moa og ODEON kino.
11 / 11

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Kontorlokaler

Olav Thon Gruppen har oppført AMFI Moa Syd som et større tilbygg til kjøpesenteret. Her er 4. og 5. etasje avsatt til kontorarealer, også deler av 3. etasje vil kunne benyttes til kontor. Areal fra 80 kvm - 4.500 kvm. 

ODEON kino i samme bygg kan også benyttes til konferanser, større møter eller seminarer.

Parkeringsplasser til leie i garasje.

Kjøpesenter

Kjøpesenteret AMFI Moa ligger 1 mil fra Ålesund sentrum og er Norges 4. største kjøpesenter målt i omstening. 

AMFI Moa skal framstå som det ledende handlestedet i regionen, og ha Nord-Vestlandets største butikkutvalg. Nybygget har i tillegg til butikker og servering, bibliotek, ODEON kino og kontorlokaler.

Starte butikk på kjøpesenter

Som leietaker på et av våre kjøpesentre vil du bli del av et veletablert miljø der kunnskapen om kjøpesenter og handel er høy. Vi hjelper deg å finne lokale som passer din butikk eller ditt spisested.

Les mer om å starte butikk på kjøpesenter