Solstudie - Salgstrinn 2

Her kan du se hvordan solforholdene blir i de ulike leilighetene i boligprosjektet.

Ønsker du å vite mer om prosjektet? – Ta kontakt med oss.