Tips til innflytting

Husk å endre adresse!
Husk at du selv må melde adresseendring til Folkeregisteret, forsikringsselskaper, Posten, venner og bekjente når du flytter. Når du skal endre adresse må du også oppgi leilighetsnummeret, et såkalt H-nummer. Dette finner du i leiekontrakten din.

TV og internett
I våre leiligheter er TV og internett inkludert i leien, men du må selv ta kontakt med Telia og registrere utstyret i ditt navn og aktivere tjenestene.

Kontroller leiligheten ved innflytting
Leiligheten skal være i god stand og vasket når du flytter inn. Er du misfornøyd eller noe er ødelagt, er det viktig at du umiddelbart melder fra til oss. Kontroller også at du har fått utdelt riktig og korrekt antall nøkler.

Gjør deg kjent med ditt nye hjem
Sjekk hvor du finner rømningsveier og sikringsskap. Gjør deg også kjent med hvem du kontakter om du lurer på noe i forbindelse med husleien, mister nøklene eller har spørsmål rundt fellesarealer.