Informasjon om oppsigelse

Leieforholdet må sies opp skriftlig. Dette gjør du vet å sende en e-post til boligkonsulenten.

Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsestiden er spesifisert i kontrakten din og er i de fleste tilfeller tre måneder.