Indeksregulering av husleie

Utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen (KPI) en gang i året. Dette kan kun skje dersom utleier har gitt minst én måneds skriftlig varsel. KPI settes av Statistisk sentralbyrå og viser prisutviklingen på varer og tjenester som forbrukere etterspør. Husleieøkning kan først kreves ett år etter avtalen er inngått.